Logo: Vipuvoimaa EU:lta 2014—2020.
Logo: Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto.
Viitasaaren paloaseman päällikkö Henri Vänni, etualalla Reijo Pekkarinen, taustalla Seppo Pietiläinen. Pöydän ääressä ollaan Niinilahden kylätalolla.

Kirjoittanut Ilmolahti

Kiinnostaako kyläturvallisuus? Tule mukaan kylän tiimiin!

Mitkä asiat luovat kylällä turvallisuutta? Mitkä asiat uhkaavat turvallisuutta? Miten ongelmia voisi ratkoa? Mitä kyläläiset itse voivat tehdä?

Näistä keskusteltiin kun Ilmo- ja Niinilahden kyläseurojen hallitukset sekä palokunnan ns. kyläosastojen jäsenet kokoontuivat yhteen marraskuussa. Mukana oli myös aluepalomestari Henri Vänni Viitasaaren paloasemaryhmästä, Keski-Suomen pelastuslaitokselta sekä hyvinvointialueelta (kuvassa keskellä). Kuvassa näkyvät myös osallistujista Reijo Pekkarinen, Seppo Pietiläinen ja Raimo Närhi (taustalla).

Palaverin jälkeen ryhdyttiin toimiin ja valittiin Ilmolahden kylän turvallisuustiimin uudeksi vetäjäksi 2024 Janne Tenhunen ja varahenkilöksi Seppo Pietiläinen. Ota heihin yhteyttä jos asia kiinnostaa. Alempana löytyy yhteystiedot.

Marraskuussa jo yhdessä pohdittiin mitkä ovat kylien turvallisuuden uhkia.  Löydettiin seuraavat asiat

 • yksinäisyys
 • liikenne nelostiellä: liikenneonnettomuudet sekä myös ohikulkevan liikenteen aiheuttamat onnettomuudet kuten esim. myrkyllisten kaasujen tai vastaavien vuodot
 • myrskyt ja vastaavat ilmaston ääri-ilmiöt (puiden kaatuminen teille ja asumusten päälle)
 • poikkeusolot ja mahdolliset kyberhyökkäykset yhteistä infraa vastaan
 • terveysriskit, esim. sydänkohtaukset ja vastaavat, joissa tarvitaan nopeaa toimintaa
 • juomaveden pilaantuminen

Erilaisia ratkottavia ongelmia listattiin seuraavia:

 • kotona asuvien vanhusten tilanteen tarkistaminen ajoittain
 • huoltovarmuusasiat asunnoissa, jos tulee pitkällisiä sähkökatkoksia, vesihuollon katkoksia
 • poikkeusoloihin varautumisen tietämys
 • tiestön ym. raivaaminen, jos tulee myrskyjä tai vastaavia
 • tiedonkulku etenkin, jos puhelinlinjat ym. eivät toimi
 • vesillä tapahtuvat onnettomuudet (järvipelastajat)
 • sydäniskurin saaminen kylälle ja ryhmän perustaminen

Todettiin että turvallisuuden ja hätä- sekä poikkeustilanteisiin varautumisen asioissa viranomaistoimijoita ovat sekä hyvinvointialueen pelastustoimi ja sote-palvelut että Viitasaaren kaupunki. Kokonaisuudesta ja kunkin vastuista tarvittaisiin kylälle enemmän tietoa.

Monenlaisia projekteja on ollut vuosien ja vuosikymmenienkin mittaan kylien ja kaupungin turvallisuusasioissa, mutta jatkuvassa toiminnassa ja sen rakenteissa oli osanottajilla epäselvyyttä. Ihmiset ovat vaihtuneet ja päivitystä tarvittaisiin.

Todettiin, että jokainen voi vaikuttaa turvallisuuteen. Turvallisuuden kokemusta tuovat kohtaamiset ja vuorovaikutus kyläläisten kesken sekä asioista tiedottaminen.

Ilmolahden kylän palokuntaosasto on jatkossa turvallisuustiimi

Viitasaarella on ollut toiminnassa kylien palokuntaosastoja, joista pelastustoimi on pitänyt kirjaa. Palaverissa päädyttiin siihen, että kyläseurojen ja palokuntaosastojen yhteyksiä on syytä tiivistää niin että kyläseurojen hallitukset ovat vastuussa yhteentoimivuudesta. Kyläseura kartoittaa kylältä tiimin, jotka sitoutuvat vapaaehtoisiksi kyläturvallisuusasioihin ja nimeää vastuuhenkilön, johon Viitasaaren paloasemalta pidetään yhteyttä. Tämä henkilö on siis Janne Tenhunen.

Kerran vuodessa on hyvä tehdä kylällä turvallisuuskartoitus, jonka pohjaksi voidaan saada kaupungilta tieto siitä, missä taloissa on asukkaita. Kylällä on myös omaa sammutuskalustoa, joka on syytä tarkastaa vuosittain paloasemalla.

Ota yhteys Janne Tenhuseen tai Seppo Pietiläiseen

Kyläseuran johtokunta valitsi tammikuussa kylän turvallisuustiimin vetäjäksi Janne Tenhusen (050 054 1820) ja varahenkilöksi Seppo Pietiläisen (040 5076942(. Heihin voit ottaa yhteyttä jos asia kiinnostaa. Tiedossa on myös palokuntahenkeen sopivia ja yhteishenkeä nostavia kokoontumisia ja vastaavia.

Toiminta sopii niin naisille kuin miehille, nuorille ja vähän vanhemmillekin. Toiminta sopii mainiosti niin vakituisille kuin kausiasukkaillekin.

Tiimi voi itse suunnitella toimintansa.  Uusia asioita on tiimissä mahdollisuus oppia sillä palokunnan kyläosastolle on luvassa myös koulutusta ensi kesänä pelastuslaitoksen puolelta.

Olemme myös yhteydessä Viitasaaren kaupunkiin kylien turvallisuussuunnitelmien päivittämisestä ja siitä että kerran vuodessa turvallisuuden, valmiuden ja varautumisenkin asioita käytäisiin kaupungin ja kyläseurojen sekä kylien turvallisuusvastaavien kanssa läpi.

Jos kyläturvallisuusasiat kiinnostavat enemmänkin niin taustaa voit lukea Suomen kylät ry:n verkkosivulta

Siellä tiivistetään asiaa näin:

”Kylien vahvuuksia ovat mm. paikallistuntemus, naapuriapu ja yhteisöllisyys, kokemukset omatoimisesta selviytymisestä sekä olemassa olevat paikalliset kylien yhdistysten verkostot.”  – Näitä juuri haluamme Ilmolahdella vahvistaa.

Maria Kaisa Aula

Ilmolahden kyläseuran pj.

Siirry takaisin sivun alkuun