Logo: Vipuvoimaa EU:lta 2014—2020.
Logo: Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto.
Miehiä puron varrella ja vedessä. Puron varrella vihreää, rehevää metsää ja pensaikkoa.

Kirjoittanut Ilmolahti

Myllypuron tilasta tuoretta tietoa tarjolla!

Ilmolahden Myllypuron tilasta on tarjolla tuoretta tietoa ma 7.8 Viitasaaren kaupungintalolla (Keskitie 10) klo 18-20. Valtuustosalissa luennoi illalla metsätalousinsinööri (AMK) Kimmo Viertola. Hän laati Myllypuron valuma-aluekartoituksen opinnäytetyönään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.  Hän opiskeli metsätalouden koulutusohjelmassa. Ilmolahden kyläseura on tilannut ja rahoittanut opinnäytetyön.

Valuma-aluekartoitus mahdollistui erilaisia rahoituksia kokoamalla. Kimmo Viertola sai Viitasaaren kaupungilta tuhannen euron stipendirahoituksen opinnäytetyöhönsä.. Lisäksi  kyläseura haki avustusta Keski-Suomen Ely-keskukselta vesienhoidon määrärahoista.

Miten voitaisiin vähentää Ilmolahden pohjukan liettymistä ja rehevötymistä?

Myllypuro laskee Ilmolahdella Keiteleeseen mutta sen latvavedet ovat Pyydysmäen perukoilla. Vuosikymmenien aikana erilaiset maankäyttötoimet ovat muuttaneet puron tilaa.  Ilmolahden pohjukka on liettynyt ja rehevöitynyt.

Luennolla kerrotaan valuma-alueen nykytilasta, pohditaan muutokseen johtaneita syitä, kuullaan erilaisista vesiensuojelumenetelmistä ja -rakenteista sekä esitellään toimenpide-ehdotuksia. Tietoa on varmasti kiinnostavaa etenkin maanomistajille ja kalastuksen harrastajille on luvassa kiintoisaa tietoa.

MItä valuma-aluekartoitus sisältää?

Valuma-aluekartoituksen esityksessä käydään läpi:
 Valuma-alueen nykytilaa.
 Pohditaan mikä on johtanut vesistöjen liettymiseen ja rehevöitymiseen.
 Miten vesiensuojelua nykyisin hoidetaan.
 Erilaisia vesiensuojelumenetelmiä ja -rakenteita.
 Myllypuron valuma-aluekartoituksessa löydetyt kohteet.
 Toimenpide-ehdotukset sekä yhteenveto.
Seuraavaksi tehdään syksyllä vielä koekalastus, johon kyläseura on myös saanut ELY-keskuksen rahoituksen.
Myllypuron tilan kohentaminen perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Kyläseura tuottaa tietoa siitä, millaisia toimenpiteitä olisi mahdollista tehdä ja miten niitä voitaisiin rahoittaa. Virtavesien kunnostus on valtakunnallisesti tärkeä ja paljon esillä oleva vesiensuojeluteema.
Lisätietoja antaa Seppo Pietiläinen puh. 040 5076942.
Tekstin kirjoitti: Maria Kaisa Aula
Siirry takaisin sivun alkuun