Logo: Vipuvoimaa EU:lta 2014—2020.
Logo: Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Tietosuojaseloste

Tämä on Viitasaaren kaupungin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste pikkasenparempiakylia.fi-verkkosivuista. Laadittu 30.5.2023. Viimeisin muutos 24.8.2023.

Kaupungin yleisistä tietosuojasta lisätiedot ja muut rekisteriselosteet löydät Tietosuoja-sivulta.

1. Rekisterinpitäjä

Viitasaaren kaupunki, Keskitie 10, 44500 Viitasaari, Y-tunnus 0208573-0

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Viestintäsuunnittelija Markus Kauppinen, 045 875 6875, markus.kauppinen@viitasaari.fi

3. Rekisterin nimi

Pikkasenparempiakylia.fi-verkkosivuston markkinointi- ja käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, markkinointi sekä verkkosivujen kehittäminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Pikkasenparempiakylia.fi-verkkosivuston tietorekisterit sisältävät tietoja evästeistä ja lomakkeista. Verkkosivulla käytettävät lomakkeet voivat tallentaa asiakkaan antamia tietoja tai käsittelyyn liittyviä tietoja, esimerkiksi henkilön nimi, (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Kun vierailet verkkosivuillamme, sivustomme tallentaa päätelaitteellesi evästeitä (tekstitiedostoja). Halutessasi voit estää tämän sivuston ei-välttämättömien evästeiden käytön kieltäytymällä niistä evästebannerin kautta, sivuston alaosan muokkaa evästeasetuksia -kohdasta tai oman selaimesi asetuksista.

Verkkosivujen evästeet ovat teknisiä, analytiikan, mainostuksen sekä sosiaalisen median evästeitä. Tekniset evästeet liittyvät verkkopalvelumme toimintaan. Analytiikkaevästeet auttavat meitä tunnistamaan sivustolle palaavat kävijät. Sosiaalisen median evästeet liittyvät analytiikkaan, mainontaan sekä sisällön jakamiseen kyseisiin palveluihin. Sosiaalisen median palveluntarjoajat voivat käyttää tietoa omien, voimassaolevien käyttöehtojensa mukaisesti.

Kävijäseuranta

Käytämme verkkosivustollamme Koko Analytics -analytiikkatyökalua, joka mahdollistaa sivuston kävijämäärien seurannan. Koko Analytics ei aseta sivustolle palaavan käyttäjän tunnistavaa evästettä automaattisesti, ellet ole hyväksynyt niitä saapuessasi sivustolle tai muuttanut evästeasetuksia myöhemmin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkosivun käyttöön liittyvät rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta verkkosivuston kautta sekä www-lomakkeilla lähetetyistä tiedosta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Evästeitä käsittelevät kaupungin lisäksi sosiaalisen median palvelut, jotka ovat yhdysvaltalaisia toimijoita.  Henkilötiedot ovat suojattuja tietosuojalain vaatimalla tavalla ja toteutuksessa on huomioitu GDPR.

Viitasaaren kaupunki luovuttaa yksittäistapauksessa henkilön tiedot, jos asianomainen pyytää Viitasaaren kaupunkia toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii kaupunkia luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon tietokannasta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet

Osa verkkosivujen toiminnallisuuksista voi käyttää evästeitä, jolloin evästeiden estäminen estää myös kyseisen palvelun toiminnan (esim. Facebook-upotukset).

Verkkosivuilla käytetään myös ulkopuolisia yhteisöliitännäisiä, joiden avulla sivustolla voidaan esimerkiksi näyttää sosiaalisen median sisältöjä. Sivuston yhteisöliitännäiset voivat asettaa evästeitä omista palveluistaan ja omien periaatteidensa mukaisesti.

Facebook: Yksityisyyskäytännöt https://www.facebook.com/policy.php, mainosasetukset https://www.facebook.com/help/568137493302217, yksityisyysasetusten hallinta https://www.facebook.com/privacy

Voit estää evästeiden käytön selaimesi, laitteesi tai palveluiden asetuksia. Selaimessa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta tai käyttämästäsi laitteesta. Alla lisätiedot selaimista, laitteista ja palveluista:

Tietokoneet: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari

Mobiililaitteet: Android (Chrome), Apple iOS (Safari)

Siirry takaisin sivun alkuun